Hiển thị tất cả 15 kết quả

Cây giống ăn quả của Cây Giống Lâm Xuyên đảm mới độc đáo, giá trị kinh tế cao. Đảm bảo chất lượng cây giống và kinh tế sau 3 năm trồng.